Quá trình lắp đặt kết cấu thép 1.300 tấn giữa đại dương kỳ công ra sao

Khoa học
Phần khó nhất của quá trình thi công tuabin gió này có lẽ chính là công đoạn lắp đặt phần chân trụ, vốn là một ống thép nặng đến 1.300 tấn và cũng từ đây chúng ta nhận ra được rằng, khả năng của con người là không có giới hạn.
Xem thêm