Quá trình phát triển 'mặt trời nhân tạo' của Trung Quốc

Khoa học
Các nhà khoa học Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển lò tokamak mô phỏng quá trình sản xuất năng lượng của Mặt Trời, dự kiến hoàn thành năm 2025.