Quái ngư dài hơn hai mét dạt vào bờ biển Canada

Khoa học
Người dân địa phương phát hiện cá mắt lồi có thân trơn lấp lánh và dài như rắn dạt vào bờ biển Oak Bay, Canada.
Xem thêm