Quái ngư hút máu trên sông Mississippi

Khoa học
Với chiếc miệng toàn răng nhọn, cá mút đá chuyên bám vào cá tầm thìa để hút máu và để lại sẹo chi chít trên thân vật chủ.