Quan niệm kiêng kị của người Việt trong ngày Tam nương

Khoa học
Trả lời VTC, TS. Vũ Thế Khanh cho biết ngày Tam nương không phải khái niệm mới mà đã có từ lâu đời, bắt nguồn từ văn hóa lịch sử Trung Quốc.