Quảng Nam bảo vệ nghiêm ngặt rừng sâm ba kích tím mới phát hiện

Khoa học
Hơn 1.000 ha cây ba kích sinh trưởng tự nhiên mới được Quảng Nam phát hiện và đang lên kế hoạch bảo vệ, nhân giống để mở rộng diện tích.
Xem thêm