Quốc gia có hàng trăm núi lửa phun bùn kỳ lạ

Khoa học
Azerbaijan (quốc gia thuộc châu Âu và châu Á) sở hữu hơn 1/3 số lượng núi lửa bùn trên thế giới. Những vũng bùn lớn luôn sủi bọt tạo nên khung cảnh như vùng đất ngoài hành tinh.