Quốc gia đi đầu về công nghệ 4.0 ở Mỹ Latinh giờ ra sao?

Khoa học
Được hội chợ Hannover Messe 2018 bình chọn là quốc gia thông minh, Mexico đã và đang đi tiên phong trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 ở Mỹ Latinh.