Rắn biển hạ độc cá lịch và cái kết không ngờ

Khoa học
Con cá lịch và rắn biển đã có một màn kịch chiến nảy lửa mà kết quả cuối cùng, kẻ chiến thắng lại nhận kết cục không như ý.