Rắn biển kịch độc vùng vẫy tuyệt vọng trong vuốt đại bàng

Khoa học
Tập tính ngoi lên mặt nước để lấy dưỡng khí của rắn biển đã khiến nó trở thành mồi ngon cho đại bàng, những sát thủ sà xuống từ không trung.
Xem thêm