Rắn chàm phương Đông khiến rắn kịch độc sợ phát khiếp

Khoa học
Rắn chàm phương Đông có thể săn cả những loài kịch độc như rắn đuôi chuông và được xem là loài rắn bản địa dài nhất ở Mỹ.