Rắn chuột bỏ mạng trong trận tử chiến với hổ mang chúa

Khoa học
Hổ mang chúa nằm rình rồi lao ra tấn công rắn chuột, tiêm độc tố thần kinh để hạ gục con mồi.
Xem thêm