Rắn chuột leo lên cây bắt chim non và cái kết không ngờ

Khoa học
Một bất ngờ đã xảy đến ngay sau khi con rắn bị chim bố mẹ tấn công để bảo vệ chim non.