Rắn cỏ thúc thủ sau khi chiến đấu với bọ ngựa

Khoa học
Cảnh tượng hiếm gặp này khi con bọ ngựa dũng cảm tung cú đớp đoạt mạng một con rắn cỏ nhỏ rồi thưởng thức bữa tiệc ngay trên cây.
Xem thêm