Rắn đói bụng trèo lên cây ăn sạch trứng và chim non

Khoa học
Rắn độc phát hiện một loạt tổ rồng rộc nằm sát nhau và thong thả đánh chén trong sự bất lực của chim bố mẹ.
Xem thêm