Rắn đuôi chuông nhận cái kết ‘đắng’ khi đi vào ổ cá sấu

Khoa học
Một con rắn đuôi chuông thản nhiên bơi vào trong lãnh địa của cá sấu. Kết cục bi thảm của rắn đã được dự báo trước khi cá sấu có lớp da dày có thể vô hiệu hóa nọc độc của rắn.