Rắn hai đầu con trườn vào bãi đỗ xe trường học

Khoa học
Một cư dân ở Idaho, Mỹ phát hiện con rắn hai đầu còn non quý hiếm khi đang làm việc tại bãi đỗ xe trong trường đại học.
Xem thêm