Rắn hổ lục lao ra tấn công chim nhanh như chớp

Khoa học
Rắn hổ lục Gaboon ẩn mình, chờ thời cơ thuận lợi để lao ra cắn và truyền nọc độc hạ gục con mồi.
Xem thêm