Rắn hổ mang 1,2 mét nuốt chửng đồng loại trong sân nhà dân

Khoa học
Con rắn hổ mang nôn ra xác đồng loại nhỏ hơn trong nhà dân làng Ấn Độ khi bị chuyên gia bắt rắn túm đuôi.
Xem thêm