DMCA.com Protection Status

Rắn hổ mang đại chiến kỳ nhông ngay trên đường

Khoa học
Trong đoạn clip sau đây, rắn hổ mang chúa đã cắn vào cổ của kỳ nhông để biến nó thành bữa chiều của mình. Tuy nhiên, kỳ nhông gần như không sợ nọc độc của rắn.
Xem thêm