DMCA.com Protection Status

Rắn hổ mang đau đớn quằn quại sau cú 'đớp' ngang cổ của trăn vua

Khoa học
Nhằm chiếm lấy thế thượng phong, trăn vua chủ động ra đòn trước. Nó cắn vào ngang cổ rắn hổ mang chúa khiến con vật đau đớn quằn quại.

VIDEO MỚI NHẤT