Rào chắn cát bằng gốc rạ giúp Trung Quốc đối phó sa mạc hóa

Khoa học
Bằng cách chôn gốc rạ dọc các rãnh theo hình ô bàn cờ, người dân Tân Cương có thể ngăn cát di động gây ra tình trạng sa mạc hóa.