Rết đầu vàng Trung Quốc hạ gục chuột to trong chốc lát

Khoa học
Trong đoạn phim do các nhà khoa học ở Viện Động vật học Côn Minh, Trung Quốc, một con rết đầu vàng hạ gục con chuột có kích thước cơ thể lớn hơn nó 15 lần chỉ trong vòng 30 giây.
Xem thêm