Robot bồi bàn giúp thu hút khách ở nhà hàng Dubai

Khoa học
Robot bồi bàn do Nhật Bản chế tạo có thể mang đồ ăn và nước uống tới từng bàn cho khách, thậm chí có thể hát khi được yêu cầu.
Xem thêm