Robot có hình dáng và cách bơi giống hệt cá đuối

Khoa học
Robot MantaDroid chỉ sử dụng chuyển động linh hoạt của hai vây để đẩy nước và di chuyển giống như cách bơi tự nhiên của cá đuối.