Robot dạy học cho con người: Lý trí, cảm xúc lấy ở đâu?

Khoa học
Ông Thomas Frey, Giám đốc Viện nghiên cứu Davinci tại bang Colorado, Mỹ nhận định, tới đây sinh viên sẽ học hỏi từ các giáo viên robot trên mạng.
Xem thêm