Robot được tạo ra bằng công nghệ in 3D có thể đánh đàn piano

Khoa học
Tay Robot, được các nhà khoa học của trường Đại học Cambridge tạo nên từ công nghệ in 3D, có thể đánh đàn piano các bài đơn giản, ví dụ như Jingle Bells.