Robot gây kinh ngạc với khả năng tự mở cửa để chạy ra ngoài

Khoa học
Boston Dynamics - công ty con của SoftBank, Nhật Bản đã trang bị một cánh tay đặc biệt cho con robot Spotmini để giúp nó có thể tự mở cửa để chạy ra ngoài chơi.