Robot giám sát di chuyển được trên hầu hết các dạng địa hình

Khoa học
Guardbot có thể di chuyển dễ dàng trên cát, tuyết và thậm chí bơi được trên mặt nước với thời gian hoạt động liên tục trong 25 giờ.