Robot thay thế sức lao động của con người ở Nhật Bản

Khoa học
Tại Nhật Bản, robot không chỉ thay thế con người trong sản xuất, mà nó đã bước vào cuộc sống hàng ngày, thay thế cả vai trò tình cảm của cha mẹ hay vợ/chồng, người yêu trong gia đình.