Rơi vào ‘cửa tử’, cá sấu vẫn may mắn thoát chết

Khoa học
Những tưởng, cá sấu con đã phải bỏ mạng sau khi bị trăn khổng lồ bắt được nhưng may mắn đã bất ngờ mỉm cười với nó.
Xem thêm