Rợn người cảnh cá chình phóng điện, giật chết cá sấu

Khoa học
Đoạn video ghi lại cảnh cá chình phóng điện giật chết cá sấu tại sông Amazon (Nam Mỹ).