Rợn người cảnh trăn khổng lồ trổ tài trèo cây ở Úc

Khoa học
Một con trăn có kích thước to lớn trổ tài trèo cây trước ống kính camera khiến nhiều người kinh ngạc.
Xem thêm