Rợn người xem nhện cái khổng lồ ăn thịt bạn tình sau khi giao phối

Khoa học
Clip được quay ngày 19/7 tại TP New Bern, bang North Carolina, Mỹ ghi lại cảnh nhện cái to lớn giăng tơ trói chặt nhện đực nhỏ bé để ăn thịt sau khi giao phối.