Rồng Komodo xé xác trâu rừng sau 3 tuần nhờ vũ khí đặc biệt

Khoa học
Với nọc độc trong nước bọt, rồng Komodo có thể khiến con mồi bị cắn trúng chảy máu tới chết và trở thành bữa ăn thịnh soạn cho nó.