Rùa 2 đầu đột biến gen xuất hiện ở Trung Quốc

Khoa học
Bất chấp xác suất sống sót thấp, con rùa 2 đầu đột biến gen ở Trung Quốc vẫn khoẻ mạnh suốt 3 tháng qua và dự đoán có thể sống lâu hơn.
Xem thêm