Rùa biển bị thương được gắn chân giả sau 20 năm

Khoa học
Nhóm chuyên gia chế tạo bộ phận giả giúp Rocky, con rùa mất chân trước bên phải do tàu đâm trúng, bơi lội dễ dàng hơn.
Xem thêm