Rùng mình cảnh bắt rắn hổ mang khổng lồ ở Vĩnh Phúc

Khoa học
Người dân vây bắt con rắn “khủng” nặng gần 20kg, dài khoảng 3 - 4 mét, nghi là rắn hổ chúa ở Vĩnh Phúc.
Xem thêm