Sa mạc 1,3 triệu km2 được ví như vùng đất trên sao Hỏa

Khoa học
Sa mạc Gobi trải dài trên hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ là một trong những sa mạc rộng lớn nhất trên Trái Đất.
Xem thêm