DMCA.com Protection Status

Săn lạc đà Guanaco, báo sư tử nhận cái kết bi thảm

Khoa học
Gia đình báo sư tử tấn công một con lạc đà Guanaco để phải gánh hậu quả thảm hại.