Sáng chế khiên chống đạn gấp như hạc giấy

Khoa học
Chiếc khiên này rất "thấp bé nhẹ cân" với trọng lượng 24 kilogram và có thể cung cấp lớp bảo vệ cho 2 - 3 sỹ quan cảnh sát.
Xem thêm