Sẽ ra sao nếu Trái Đất không có mưa trong 100 năm?

Khoa học
Hệ quả hiển nhiên khi không có mưa trong 100 năm là sự biến mất của thực vật. Những loại cây háo nước như cỏ sẽ diệt vong đầu tiên.