Sếu đồi cát đuổi gấu đen chạy thục mạng để bảo vệ con

Khoa học
Sếu bố dũng cảm đuổi gấu đen to gấp nhiều lần quanh gốc cây, khiến kẻ thù bỏ ngay ý định ăn thịt sếu con và vội vã tháo chạy.