Sinh vật bí ẩn không não và có gần 720 giới tính

Khoa học
Vườn thú Paris (Pháp) cho ra mắt một sinh vật bí ẩn trông giống như một loại nấm nhưng hoạt động như một loài động vật và có gần 720 giới tính.