Sinh viên chế ván trượt từ 1.500 túi nylon phế thải

Khoa học
Một sinh viên thiết kế ở Anh biến 1.500 túi nhựa bỏ đi thành ván trượt độc nhất trên thế giới.
Xem thêm