Số phận của những 'phi hành gia' khỉ bay vào không gian

Khoa học
Việc đưa động vật linh trưởng vào không gian được coi là bước đệm thực hiện mục tiêu đưa con người vào môi trường không trọng lực trong vũ trụ.
Xem thêm