Sóc mẹ liều mạng tử chiến với rắn chuột để bảo vệ tổ

Khoa học
Rắn chuột rình rập tổ sóc ở trên cây, bị sóc mẹ kéo cho rơi xuống đất rồi tấn công tới tấp để "dằn mặt".