Sóc mẹ liều mình tấn công rắn để bảo vệ con non

Khoa học
Khi phát hiện 1 con rắn chuột đang đến gần tổ sóc mẹ liền lao ra đánh đuổi để bảo vệ con non, sau một hồi giằng co con rắn đành phải bỏ chạy.
Xem thêm