Sóc xám đọ mắt với đại bàng đầu trắng hơn 10 phút

Khoa học
Sóc xám kiên quyết đối đầu với đại bàng, có thể để bảo vệ con non, khiến kẻ săn mồi chán nản bỏ đi.
Xem thêm