Soi đèn bắt cua đá trong vách đá trầm tích núi lửa

Khoa học
Người dân đảo Bé, Lý Sơn (Quảng Ngãi) soi đèn, dùng gậy chọc vào khe đá núi lửa để bắt cua đá, bán với giá khoảng 600.000 đồng mỗi kg.
Xem thêm